Ingyenes szállítás 74000 Ft feletti rendelés esetén

Adatvédelmi irányelvek

Ez az Adatvédelmi szabályzat (a "Irányelv") leírja, hogyan gyűjtjük, használjuk és kezeljük tovább a http webhelyen keresztül szerzett személyes adatokat. ://www.bodyworld.eu webes felület (a "webes felület").

Személyes adatok feldolgozója:
Spol. BIO 5, sro, székhelye: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, Szlovák Köztársaság,

ID: 35 767 715,
Steuernummer: 2020244116,
Adószám: SK2020244116,
bejegyezve a Pozsonyi III. Városi Bíróság által vezetett Cégjegyzék(ek)be, a Sro szakaszban , irattárban 19167 / B

A személyes adatokat feldolgozó üzemeltető elérhetőségei:
szállítási cím: Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, Szlovák Köztársaság
telefonszám: +421 2 206 207 60< br> kapcsolatfelvételi e-mail: objednavky@bodyworld.eu

A személyes adatok védelme nagyon fontos számunkra. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, amely fontos információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak kezeléséről, valamint az ezzel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

Tartalomjegyzék

  1. Bevezető rendelkezések

  1.1. Mit tartunk be személyes adatok kezelése során?

  A személyes adatok kezelése során a Szlovák Köztársaság és a Szlovák Köztársaság jogszabályai, valamint közvetlenül alkalmazandó európai uniós szabályozások, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete szerint járunk el. az egyének védelme a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében, valamint a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: „rendelet”) hatályon kívül helyezése a Szlovák Köztársaság törvénye által nem. Az elektronikus hírközlésről szóló 351/2011. sz. törvény, valamint a Szlovák Köztársaság törvényei 1. sz. A személyes adatok védelméről egyes törvények módosításáról szóló 18/2018. sz. Az elektronikus kereskedelemről és egyes törvények módosításáról szóló 22/2004.

  1.2. Mi a személyes adat?

  Személyes adat minden olyan információ, amely egy adott természetes személyt azonosít, vagy azonosítani képes. A személyes adatok különösen (de nem kizárólagosan):

  • Azonosító adatok, például név és vezetéknév, születési dátum, nem, bejelentkezési név a felhasználói fiókhoz;
  • Kapcsolatfelvételi adatok, például lakcím (vagy szállítási cím), telefonszám, e-mail cím;
  • További adatok, például a cookie-kon keresztül szerzett információk, IP-cím (hálózati azonosító), beleértve a böngésző típusát, az eszközt és az operációs rendszert, a webes felülethez való hozzáférések idejét és számát és egyéb hasonló információ.

  2. Adatok gyűjtése és felhasználása

  2.1. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

  Ön megadja számunkra személyes adatait, különösen a megrendelés kitöltésekor vagy felhasználói fiók létrehozása során. Ha bármilyen változás történik személyes adataiban, kérjük, tudassa velünk.
  A webes felület felkeresése és használata során bizonyos személyes adatok cookie-kon keresztül is gyűjthetők és tárolhatók. A cookie-król bővebben a jelen Szabályzat 5. cikkében olvashat.

  2.2. Milyen alapon és milyen célból kezeljük személyes adatait?

  • Az áruk vagy szolgáltatások megrendelésekor megadott személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül is feldolgozhatjuk a szerződés teljesítése, azaz áruk vagy szolgáltatások szállítása céljából. . Ezeket az adatokat a jogi kötelezettségeink teljesítése (különösen a regisztrációs kötelezettségek, az adódokumentumok archiválása stb.) és jogi követeléseink védelme érdekében is feldolgozhatjuk.
  • A felhasználói fiók létrehozásakor megadott személyes adatokat kizárólag az Ön kifejezett beleegyezése nélkül dolgozhatjuk fel, hogy engedélyezzük a hozzáférést, kezeljük és fenntartjuk a felhasználói fiókot.
  • Jogosultunk arra, hogy az Ön e-mail-címét az Ön jogos érdeken alapuló kifejezett hozzájárulása nélkül használjuk arra, hogy az Ön által tőlünk megrendelt árukhoz vagy szolgáltatásainkhoz hasonló üzleti értesítéseket küldjünk. Bármikor leiratkozhat az üzleti közlemények fogadásáról.
  • Az Ön e-mail címét és az Ön által vásárolt árukra vonatkozó információkat jogos érdekünk alapján felhasználhatjuk szolgáltatásaink és áruink ellenőrzésére és fejlesztésére a Heureka Shopping „Ügyfél igazolt” szolgáltatásán keresztül. sro Az Ön e-mail címét átadjuk a Heureka Shopping sro részére értékelő kérdőív küldése céljából az „Ügyfelek által ellenőrzött” szolgáltatáson belül. Ezt a kérdőívet a vásárlást követően a Heureka Shopping sro által meghatározott időközönként elküldjük az Ön e-mail címére, és Ön értékelheti szolgáltatásaink és termékeink minőségét.
  • A cookie-kon keresztül gyűjtött személyes adatokat az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel (amelyet a webes felületen történő megerősítéssel adhat meg, miután értesítést kapott a cookie-k használatáról, és lehetősége volt elolvasni a jelen Szabályzatot ). A cookie-kon keresztül megszerzett személyes adatok kezelésére akkor is jogosultak vagyunk, ha Ön továbbra is használja a webes felületet azután is, hogy értesítést kapott ezen személyes adatok kezeléséről. A cookie-kon keresztül gyűjtött személyes adatokat felhasználói támogatás nyújtása, szolgáltatásaink fejlesztése, beleértve a felhasználói viselkedés elemzését és marketing céljára használjuk fel.

  Személyes adatait csak az Ön hozzájárulásával gyűjtött céloktól eltérő célokra használhatjuk fel.

  2.3. Mióta használjuk az adatokat?

  Az áru vagy szolgáltatás megrendelése, illetve a regisztráció során megadott személyes adatokat csak a szerződés teljesítéséhez és a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, ill. jogi követeléseink védelmében.
  Ha kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez, vagy ha e-mail címét üzleti értesítések küldésére használjuk az előző cikknek megfelelően, az adatokat a webes felület időtartama alatt használjuk fel.

  3. Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai

  3.1. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga

  Ha személyes adatait csak az Ön hozzájárulásával (azaz egyéb jogi indok nélkül) kezeljük, ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
  A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása bármikor lehetséges, nevezetesen:

  • a kapcsolattartási e-mail címünkre küldött e-mailben;
  • írásban a szállítási címünkre küldött levél formájában;
  • Üzleti bejelentések esetén az egyes üzleti e-mailekben megadott módon (a leiratkozási linkre kattintva vagy más módon).

  A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig végzett adatkezelés jogszerűségét.

  3.2. Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

  Önnek jogában áll tájékoztatást kérni tőlünk arról, hogy kezeljük-e személyes adatait. Ha feldolgozzuk az Ön adatait, Önnek joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz, és különösen az alábbi információkhoz:

  • a feldolgozás célja;
  • a feldolgozott személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat hozzáférhetővé teszik;
  • A személyes adatok tárolásának időtartama.

  Kérésére másolatot küldünk Önnek a kezelt adatokról. További másolatokért adminisztrációs díjat számíthatunk fel, amely nem haladja meg az ilyen további másolatok készítésének és benyújtásának költségeit.

  3.2. A helyesbítés joga

  Amennyiben személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van azonnali helyesbítést kérni, pl. Hibás adatok javítása és/vagy hiányos adatok kiegészítése.

  3.3. Adatkezelés elleni tiltakozás joga

  Önnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, mindaddig, amíg azokat direkt marketing célból dolgozzuk fel, beleértve a személyes adatok automatizált kezelését is. Miután tiltakozunk, leállítjuk személyes adatainak e célból történő feldolgozását.

  3.4. Törlési jog ("az elfelejtéshez való jog")

  Önnek jogában áll kérni személyes adatainak törlését, ha:

  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy feldolgozták;
  • Ön visszavonta a feldolgozáshoz adott hozzájárulását;
  • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen;
  • A személyes adatokat illegálisan dolgozták fel.

  Ha nincs jogi ok a törlés megtagadására, kötelesek eleget tenni kérésének.

  3.5. Az adatkezelés korlátozásának joga

  Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai kezelését, ha:

  • Ön tagadja személyes adatai pontosságát.
  • Az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri azok törlése helyett;
  • A továbbiakban nincs szükségünk személyes adataira feldolgozási célokra, de Ön kéri azokat jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön vitatja a feldolgozást.

  Ha korlátozzuk az adatkezelést, csak az Ön személyes adatainak tárolására vagyunk jogosultak; további feldolgozás csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi okokból lehetséges.
  Ha a személyes adatok kezelését az adatkezelés elleni tiltakozás miatt korlátozzák, a korlátozás addig tart, amíg annak megállapításához szükséges, hogy kötelesek vagyunk-e eleget tenni tiltakozásának.
  Ha a személyes adatok kezelését az adatpontosság megtagadása miatt korlátozzák, a korlátozás az adatpontosság ellenőrzésének időtartamáig tart.

  3.6. Az adathordozhatósághoz való jog

  Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megszerezze, és azokat a személyes adatokat feldolgozó másik üzemeltetőnek továbbítsa.

  3.7. Hogyan gyakorolhatja jogait?

  Személyes adatokkal kapcsolatos jogait elérhetőségeinken keresztül gyakorolhatja. Minden információt és intézkedést indokolatlan késedelem nélkül megadunk Önnek.

  Mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ha azonban nem elégedett a berendezéssel, joga van kapcsolatba lépni az illetékes hatóságokkal, különösen a Személyes Adatvédelmi Hivatallal (http://www.uoou.cz), amely felügyeli a személyes adatok védelmét. Ez a rendelkezés nem érinti az Ön azon jogát, hogy panaszával közvetlenül a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz forduljon.

  Különösen abban az esetben, ha az Ön lakóhelye, munkahelye vagy a személyes adatok védelme feltételezett megsértésének helye Szlovákián kívül, az Európai Unió másik tagállamában található, felveheti a kapcsolatot az adott tagállam illetékes felügyeleti hatóságával. A Szlovák Köztársaság esetében ez a Személyes Adatvédelmi Hivatal (http://www.dataprotection.gov.sk).

  4. Személyes adatok kezelése és feldolgozása

  4.1. Hogyan kezeljük és kezeljük személyes adatait?

  Adatkezelő vagyunk, amely a személyes adatokat a rendelettel összhangban kezeli. Személyes adatait részünkről a következők kezelik:

  az Ön által választott szolgáltatóhoz, azaz:

  • Slovenská pošta as (ID 36631124)
  • Zásielkovňa, sro (ID 48136999),
  • GLS General Logistics Systems Slovakia sro (ID 36624942),
  • Slovenskej Parcel Service sro (ID 31 329 217)
  • CITY COURIER SLOVAKIA, sro (ID 45918996)

  Alternatív megoldásként a személyes adatok más feldolgozóit is megbízhatjuk. Megkeresés alapján tájékoztatjuk Önt arról, hogy konkrétan ki kezeli személyes adatait. Jelenleg ezek a partnerek:

  • Speedweb sro (ID 46845682)
  • Exponea, sro (azonosító 50017560)
  • COM-TRADE s.r.o. (PIN 36406392)

  A személyes és egyéb gyűjtött adatok teljes körűen védettek a visszaélés ellen. A személyes adatok kezelése elektronikus formában automatizált módon, vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történik.

  4.2. Kinek adjuk át személyes adatait?

  A szerződés vagy egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak vagyunk személyes adatait más személyeknek, pl. A fuvarozó vagy a szerződés vagy kötelezettségeink teljesítésében részt vevő más személyek. Személyes adatokat nem adunk ki másnak.

  Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli országokba.

  5. Cookie-k

  5.1. Mik azok a sütik?

  A sütik a webes felület minden egyes látogatójának számítógépén vagy más elektronikus eszközén tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a webes felület működését.

  Nem minden cookie gyűjt személyes adatokat; egyesek csak a webes felület megfelelő működését teszik lehetővé. A cookie-k használatát az internetböngésző megfelelő beállításával megtagadhatja.

  Felhívjuk figyelmét, hogy ha megtagadja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a webes felület összes funkcióját.

  5.2. Milyen sütiket és milyen célokra használja a webes felület?

  A webes felület relációs (ideiglenes) cookie-kat használ, amelyek automatikusan törlődnek, amikor befejezi a webes felület böngészését. Ezenkívül állandó cookie-kat használ, amelyek mindaddig az Ön eszközén maradnak, amíg Ön nem törli őket.
  A webes felület által használt sütik a következők:

  • Első féltől származó cookie-k - Ezek a cookie-k webhelyünk domainjéhez vannak társítva. ezek szükséges cookie-k és teljesítmény cookie-k, lehetnek ideiglenesek vagy állandóak;
   • Szükséges cookie-k – Lehetővé teszi, hogy navigáljon a webes felületen, és használja az alapvető funkciókat, semmilyen módon nem azonosíthatja Önt, és nem személyes adatokat.
   • Teljesítményt biztosító cookie-k – A webes felület használatának elemzésére szolgál (látogatások száma, a webes felületen eltöltött idő stb.); az ezen sütik által megszerzett adatok névtelenek;
  • Harmadik féltől származó cookie-k – Ezek a cookie-k a webhelyünk domainjétől eltérő domainhez vannak társítva, még akkor is, ha Ön a webhelyünkön tartózkodik. ezek a sütik lehetővé teszik, hogy elemezzük weboldalunkat, és személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára; ezek funkcionális cookie-k, valamint célzott és reklámsütik;
   • Funkcionális cookie-k – A tartalom személyre szabására szolgálnak a bejelentkezési adatok, a földrajzi hely stb. emlékezése révén; személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához vezethetnek;
   • Célzott és hirdetési cookie-k – Célzott hirdetések megjelenítésére szolgálnak a webes felületen belül és kívül. személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához vezethetnek. Információkat oszthatunk meg azzal kapcsolatban, hogy Ön hogyan használja webhelyünket közösségi hálózatépítő, hirdetési és elemző partnereinkkel.
  • Google AdWords
   Cím: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
   Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért keresse meg a t u, a cookie-k elutasítása itt megteheti .
   facebook Pixel
   Cím: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország
   További információ az adatvédelemről itt található , a cookie-k elutasításáról itt .
   Exponea, sro
   Cím: Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava
   Az adatvédelemről itt talál további információt, a cookie-k elutasításáról itt megteheti .

  5.3. Használt Google szolgáltatások

  A webes felület a Google Analytics szolgáltatást és adott esetben a Google, Inc. ("Google") által biztosított egyéb szolgáltatásokat használja. Ezek a szolgáltatások cookie-kon keresztül szerzett információkkal működnek.
  Ha érdekli, hogy a Google hogyan használja fel a tőlünk gyűjtött adatokat, és hogyan szerkesztheti vagy tilthatja le a feldolgozást, a következő linkre kattintva tájékozódhat erről: Hogyan használja fel a Google az adatokat partnereink webhelyeinek vagy alkalmazásai során .

  Jelen szabályzat 2020. szeptember 3-tól érvényes és hatályos.

  • Gyors szállítás
  • 3000+ termék raktáron
  • 1.000.000+ ügyfél
  • Professzionális ügyfélszolgálat
  Kedvencek
  Kosár
  Betöltés...
  Tápanyagértékek
  Értékelések és vélemények
  Tipp: gyorsan megtalál mindent, amire szüksége van
  Kereshet kategóriákra, termékekre, márkákra , valamint olyan szavakra, mint "fogyás, diéta, izom, zsír, fáradtság" ...