Ingyenes szállítás 74000 Ft feletti rendelés esetén
Nyelv
Az oldal nyelvének megváltoztatása nincs hatással a szállítási célpontra vagy a termékárak megjelenítési pénznemére.

Adatvédelmi irányelvek

Ez az Adatvédelmi szabályzat (a "Szabályzat") leírja, hogyan gyűjtjük, használjuk és kezeljük a http://www.bodyworld.eu webes felületen (a "webes felület") keresztül szerzett személyes adatokat.

Személyes adatok kezelője:
Spol. BIO 5, sro, székhelye: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, Szlovák Köztársaság,

ID: 35 767 715,
Steuernummer: 2020244116,
Adószám: SK2020244116,
bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság által vezetett Cégjegyzék(ek)be a Sro szakaszban, az 19167 / B irattárban.

A személyes adatokat feldolgozó üzemeltető elérhetőségei:
szállítási cím: Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, Szlovák Köztársaság
telefonszám: +421 2 206 207 60
kapcsolatfelvételi e-mail: objednavky@bodyworld.eu

A személyes adatok védelme nagyon fontos számunkra. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Szabályzatot, amely fontos információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak kezeléséről, valamint az ezzel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

Tartalomjegyzék

  1. Bevezető rendelkezések

  1.1. Mit tegyünk személyes adatok kezelése során?

  A személyes adatok kezelése során betartjuk a Szlovák Köztársaság és a Szlovák Köztársaság jogszabályait, valamint a közvetlenül alkalmazandó Európai Uniós rendelkezéseket, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét a személyes adatok védelméről. magánszemélyek a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében, valamint a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: rendelet) hatályon kívül helyezése, a Szlovák Köztársaság 1. sz. Az elektronikus hírközlésről szóló 351/2011. sz. törvény és a Szlovák Köztársaság törvényei 1. sz. A személyes adatok védelméről egyes törvények módosításáról szóló 18/2018. sz. Az elektronikus kereskedelemről és egyes törvények módosításáról szóló 22/2004.

  1.2. Mi a személyes adat?

  Személyes adat: minden olyan információ, amely egy adott természetes személyt azonosít, vagy azonosítani képes. A személyes adatok különösen (de nem kizárólagosan):

  • azonosító adatok, úgymint vezeték- és vezetéknév, születési idő, nem, bejelentkezési név a felhasználói fiókhoz;
  • kapcsolattartási adatok, például lakcím (vagy szállítási cím), telefonszám, e-mail cím;
  • egyéb adatok, mint például a cookie-kon keresztül szerzett információk, IP-cím (hálózati azonosító), ideértve a böngésző típusát, az eszközt és az operációs rendszert, a webes felület elérésének idejét és számát és egyéb hasonló információkat.

  2. Adatgyűjtés és felhasználás

  2.1. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

  Ön megadja számunkra személyes adatait, különösen a megrendelés kitöltésekor vagy felhasználói fiók létrehozása során. Ha személyes adataiban változás történik, kérjük, jelezze felénk.
  A webes felület felkeresése és használata során bizonyos személyes adatok cookie-kon keresztül is gyűjtésre és tárolásra kerülhetnek. A cookie-król bővebben a jelen Szabályzat 5. cikkében olvashat.

  2.2. Milyen alapon és milyen célból kezeljük személyes adatait?

  • Az áruk vagy szolgáltatások megrendelésekor megadott személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül is feldolgozhatjuk a szerződés teljesítése céljából, azaz áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás céljából. Továbbá ezeket az adatokat törvényi kötelezettségeink teljesítése (különös tekintettel a regisztrációs kötelezettségek, adózási bizonylatok archiválása stb.) teljesítése, valamint jogi követeléseink védelme érdekében kezelhetjük.
  • A felhasználói fiók létrehozásakor megadott személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, kizárólag a felhasználói fiókhoz való hozzáférés, adminisztráció és kezelés céljából kezelhetjük.
  • Jogosult érdekünk alapján jogosultak vagyunk e-mail címét az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül felhasználni arra , hogy az Ön által tőlünk megrendelt árukhoz vagy szolgáltatásainkhoz hasonló kereskedelmi kommunikációt küldjünk Önnek. Bármikor leiratkozhat az üzleti értesítések fogadásáról.
  • Az Ön e-mail címét és az Ön által vásárolt árukra vonatkozó információkat jogos érdekünk alapján felhasználhatjuk szolgáltatásaink és áruink ellenőrzésére és fejlesztésére, a Heureka Shopping sro „Ügyfél igazolt” szolgáltatásán keresztül. Az Ön e-mail címe továbbítani kell a Heureka Shopping sro részére, értékelő kérdőív küldése céljából az „Ügyfelek által ellenőrzött” szolgáltatáson belül. Ezt a kérdőívet a vásárlást követően a Heureka Shopping sro által meghatározott időközönként elküldjük az Ön e-mail címére, és Ön értékelheti szolgáltatásaink és termékeink minőségét.
  • A cookie-kon keresztül gyűjtött személyes adatokat az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel (amelyet Ön a cookie-k használatáról szóló értesítést és a jelen Szabályzat megismerését követően a webes felületen történő visszaigazolással adhat meg). A cookie-kon keresztül gyűjtött személyes adatokat akkor is jogosultak vagyunk feldolgozni, ha Ön továbbra is használja a webes felületet azután is, hogy értesítést kapott ezen személyes adatok kezeléséről. A cookie-kon keresztül gyűjtött személyes adatokat felhasználói támogatás nyújtása, szolgáltatásaink fejlesztése céljából használjuk fel, beleértve a felhasználói magatartás elemzését és a marketinget.

  Személyes adatait csak az Ön hozzájárulásával szerzett céltól eltérő célra használhatjuk fel.

  2.3. Mióta használjuk az adatokat?

  Az áru vagy szolgáltatás megrendelése, illetve a regisztráció során megadott személyes adatokat csak a szerződés teljesítéséhez és a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, ill. jogi követeléseink védelmében.
  Amennyiben Ön kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez, vagy ha e-mail címét üzleti értesítések küldésére használjuk az előző cikknek megfelelően, az adatokat a webes felület időtartama alatt használjuk fel.

  3. Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai

  3.1. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga

  Ha személyes adatait csak az Ön hozzájárulásával (azaz minden egyéb jogi indok nélkül) kezeljük, ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
  A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása bármikor lehetséges az alábbiak szerint:

  • kapcsolattartási e-mail címünkre küldött e-mailben;
  • írásban a szállítási címünkre küldött levél formájában;
  • üzleti közlemények esetén - az egyes üzletet tartalmazó e-mailekben meghatározott módon (leiratkozási linkre kattintva vagy más módon).

  A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig végzett adatkezelés jogszerűségét.

  3.2. Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

  Önnek joga van megkérdezni tőlünk, hogy kezeljük-e személyes adatait. Ha feldolgozzuk az Ön adatait, Önnek joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz és különösen az alábbi információkhoz:

  • feldolgozás célja;
  • a kezelt személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat hozzáférhetővé teszik;
  • a személyes adatok tárolásának időtartama.

  A kezelt adatokról kérésére másolatot küldünk Önnek. További másolatokért adminisztrációs díjat számíthatunk fel, amely nem haladja meg az ilyen további másolatok elkészítésének és benyújtásának költségeit.

  3.2. Javítási jog

  Amennyiben személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van azonnali helyesbítést kérni, pl. Hibás adatok javítása és/vagy hiányos adatok kiegészítése.

  3.3. A feldolgozás elleni tiltakozás joga

  Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, mindaddig, amíg azokat közvetlen marketing célból dolgozzuk fel, beleértve a személyes adatok automatizált kezelését is. Miután tiltakozunk, leállítjuk személyes adatainak e célból történő feldolgozását.

  3.4. Törlési jog ("az elfelejtéshez való jog")

  Önnek jogában áll kérni személyes adatainak törlését, ha:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy feldolgozták;
  • visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását;
  • Ön tiltakozott a személyes adatok kezelése ellen;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

  Hacsak nincs jogi ok a törlés megtagadására, kötelesek vagyunk eleget tenni kérésének.

  3.5. Az adatkezelés korlátozásának joga

  Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai kezelését, ha:

  • megtagadja személyes adatai pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri azok törlése helyett;
  • már nincs szükségünk személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri azokat;
  • tiltakozik a feldolgozás ellen.

  Ha korlátozzuk az adatkezelést, csak az Ön személyes adatainak tárolására vagyunk jogosultak; további feldolgozás csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi okokból lehetséges.
  Ha a személyes adatok kezelését az adatkezelés elleni tiltakozás miatt korlátozzák, a korlátozás addig tart, amíg annak megállapításához szükséges, hogy kötelesek vagyunk-e eleget tenni tiltakozásának.
  Ha a személyes adatok kezelését az adatpontosság megtagadása miatt korlátozzák, a korlátozás az adatpontosság ellenőrzésének időtartamáig tart.

  3.6. Adathordozhatósághoz való jog

  Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megszerezze, és azokat a személyes adatokat feldolgozó másik üzemeltetőnek továbbítsa.

  3.7. Hogyan gyakorolhatja a jogait?

  Személyes adatokkal kapcsolatos jogait elérhetőségeinken keresztül gyakorolhatja. Minden információt és intézkedést indokolatlan késedelem nélkül megadunk Önnek.

  Mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ha azonban nem elégedett a berendezéssel, joga van kapcsolatba lépni az illetékes hatóságokkal, különösen a Személyes Adatvédelmi Hivatallal (http://www.uoou.cz), amely felügyeli a személyes adatok védelmét. Ez a rendelkezés nem érinti az Ön azon jogát, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a Személyes Adatvédelmi Hivatallal.

  Különösen, ha az Ön lakóhelye, munkahelye vagy a személyes adatok védelmének feltételezett megsértése Szlovákián kívül, az Európai Unió másik tagállamában található, akkor az adott tagállam illetékes felügyeleti hatóságához fordulhat. A Szlovák Köztársaság esetében ez a Személyes Adatvédelmi Hivatal (http://www.dataprotection.gov.sk).

  4. Személyes adatok kezelése és feldolgozása

  4.1. Hogyan kezeljük és kezeljük személyes adatait?

  Adatkezelő vagyunk, amely a személyes adatokat a rendelettel összhangban kezeli. Személyes adatait részünkről a következők kezelik:

  az Ön által választott szolgáltatóhoz, azaz:

  • Slovenská pošta as (ID 36631124)
  • Zásielkovňa, sro (ID 48136999),
  • GLS General Logistics Systems Slovakia sro (ID 36624942),
  • Slovenskou Parcel Service sro (ID 31 329 217)
  • CITY COURIER SLOVAKIA, sro (PIN 45918996)

  Alternatív megoldásként a személyes adatok más feldolgozóit is megbízhatjuk. Kérésre tájékoztatjuk Önt arról, hogy konkrétan ki dolgozza fel személyes adatait. Jelenleg ezek a partnerek:

  • Speedweb sro (PIN 46845682)
  • Exponea, sro (PIN 50017560)
  • COM-TRADE sro (PIN 36406392)

  A személyes és egyéb összegyűjtött adatok teljes körűen védettek a visszaélés ellen. A személyes adatok kezelése elektronikus formában, automatizáltan, vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon történik.

  4.2. Kinek adjuk át személyes adatait?

  A szerződés vagy egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak vagyunk az Ön személyes adatait más személyeknek, pl. a Fuvarozónak vagy a szerződés teljesítésében vagy kötelezettségeink teljesítésében részt vevő más személyeknek továbbadni. Személyes adatokat nem adunk ki másnak.

  Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli országokba.

  5. Cookie-k

  5.1. Mik azok a sütik?

  A sütik a webes felület minden egyes látogatójának számítógépén vagy egyéb elektronikus eszközén tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a webes felület működését.

  Nem minden cookie gyűjt személyes adatokat; egyesek csak a webes felület megfelelő működését teszik lehetővé. A cookie-k használatát az internetböngésző megfelelő beállításával megtagadhatja.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k használatának elutasítása esetén előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a webes felület összes funkcióját.

  5.2. Milyen sütiket és milyen célokra használja a webes felület?

  A webes felület relációs (ideiglenes) cookie-kat használ, amelyek automatikusan törlődnek, amikor befejezi a webes felület böngészését. Állandó cookie -kat is használ, amelyek mindaddig az Ön eszközén maradnak, amíg Ön nem törli őket.
  A webes felület által használt sütik a következők:

  • belső cookie-k – ezek a cookie-k a webhelyünk domainjéhez vannak rendelve; ezek alapvető cookie-k és teljesítmény cookie-k, lehetnek ideiglenesek vagy állandóak;
   • szükséges cookie -k - lehetővé teszik a webes felületen való navigálást és az alapvető funkciók használatát, semmilyen módon nem azonosítják Önt és nem személyes adat;
   • teljesítmény cookie -k – a webes felület használatának elemzésére szolgálnak (látogatások száma, a webes felületen eltöltött idő stb.); az ezen sütik által megszerzett adatok névtelenek;
  • harmadik féltől származó cookie -k – ezek a cookie-k a webhelyünk domainjétől eltérő domainhez vannak rendelve, még akkor is, ha Ön a webhelyünkön tartózkodik; ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük weboldalunkat, és személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára; ezek funkcionális cookie-k, valamint célzott és reklámsütik;
   • funkcionális cookie -k - a tartalom személyre szabására szolgálnak bejelentkezési adatok, földrajzi hely stb. tárolásával; személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához vezethetnek;
   • célzott és reklámsütik - célzott hirdetések megjelenítésére szolgálnak a webes felületen és azon kívül; rajtuk keresztül személyes adatok gyűjthetők és kezelhetők. Információkat oszthatunk meg közösségi, hirdetési és elemző partnereinkkel arról, hogyan használja webhelyünket.
  • Google AdWords
   Cím: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
   Az adatvédelemről további információkat talál, míg a sütiket itt utasíthatja vissza .
   facebook Pixel
   Cím: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország
   Az adatvédelemről itt talál további információt, míg itt megtagadhatja a sütiket .
   Exponea, sro
   Cím: Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava
   Az adatvédelemről itt talál további információt, itt pedig visszautasíthatja a sütiket .

  5.3. Használt Google szolgáltatások

  A webes felület a Google Analytics szolgáltatást és adott esetben a Google, Inc. ( "Google") által nyújtott egyéb szolgáltatásokat használja. Ezek a szolgáltatások a cookie-kon keresztül szerzett információkkal működnek.
  Ha érdekli, hogy a Google hogyan használja fel a tőlünk gyűjtött adatokat, és hogyan módosíthatja vagy tilthatja le a feldolgozást, ezt az információt a következő linkre kattintva tekintheti meg: Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön partnereink webhelyeit vagy alkalmazásait használja .

  Jelen szabályzat 2020. szeptember 3-tól érvényes és hatályos.

  • Gyors szállítás
  • 3000+ termék raktáron
  • 1.000.000+ ügyfél
  • Professzionális ügyfélszolgálat
  Kedvencek
  Betöltés...
  Betöltés...
  Tápanyagértékek
  Értékelések és vélemények
  Tipp: gyorsan megtalál mindent, amire szüksége van
  Kereshet kategóriákra, termékekre, márkákra , valamint olyan szavakra, mint "fogyás, diéta, izom, zsír, fáradtság" ...